dijous, 2 d’abril de 2015

Ús eficaç de les TIC en l'ensenyament aprenentatge de les ciències a l'escola

Aquest article tracta d'eines que encara no són pròpies de  Educació primària, el concept i la finalitat es molt interessant, d'aquesta manera es pot veure com es possible treballar les ciències a l'escola, encara que allò sigui treballar més i demanar més actualització en tots els aspectes.

El tema objecte de l'article és la utilització eficaç de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’ensenyament - aprenentatge de les ciències. El treball se centra en les TIC que es considera que poden contribuir de manera específica en l’àmbit de les ciències i més lligades a l’activitat científica, en concret:

  • simulacions com els applets de Java i altres recursos didàctics interactius que es troben a la xarxa (Internet)
  • programes de simulació com l’Interactive Physics o programes exe que es poden descarregar i instal·lar
  • experimentació assistida per ordinador (MBL-Micro-computer based laboratory) amb sensors connectats a una interfície i amb un programa per al tractament de dades, en concret les interfícies i programa anomenats MULTILOG-MULTILAB de les aules de noves tecnologies per a les ciències,
  • programes d’anàlisi i tractament de dades de seqüències de vídeo digital (VBL- Video based laboratory)Amb l’expressió “ús eficaç” de les TIC es vol fer referència a la utilització d’aquest tipus de recursos mitjançant activitats amb uns objectius didàctics concrets, i inserides en un cicle d’aprenentatge, és a dir, amb la finalitat d’afavorir que els alumnes aprenguin ciències. Cal tenir present que la utilització d’una nova tecnologia no garanteix una millora en l’aprenentatge dels alumnes. 

Només es pot aconseguir una millora si es plantegen activitats que afavoreixin que els alumnes s’enfrontin a les seves dificultats i, orientats pel professorat, avancin en el seu procés d’aprenentatge.

Amb aquest treball es pretén facilitar la incorporació de les TIC que s’ha esmentat en la Física i Química del Batxillerat i les Ciències de la Naturalesa de l’ESO. Per aconseguir una utilització eficaç d’aquestes TIC en l’aprenentatge de les ciències el treball es basa en les consideracions del marc de treball que s’indiquen en l’apartat 1.4. i per promoure’n la incorporació, es seleccionen i classifiquen un conjunt d’activitats i recursos i s’elaboren propostes d’activitats per facilitar al professorat la seva utilització. 

Aquest conjunt de recursos i activitats es troba a disposició del professorat en un espai web que es planteja com un espai interactiu que podria utilitzar-se com a eina de suport i formació contínua del professorat.
Per saber-ne més del treball : Clic aquí 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada