dilluns, 20 d’abril de 2015

Què és una WebQuest?

Una WebQuest és una activitat orientada a la recerca on tota o gairebé tota la informació que s'utilitza procedeix de recursos de la Web (Dodge, 1995)

Segons Dodge (Star, 2000b) la idea clau que distingeix una WebQuest d'un altre tipus d'activitats basades a la Web està relacionada amb la promoció dels processos cognitius de nivell superior:

Una WebQuest es construeix al voltant d'una tasca atractiva que provoca processos de pensament superior. Es tracta de fer alguna cosa amb la informació. El pensament pot ser creatiu o crític i implicar la resolució de problemes, enunciació de judicis, anàlisis o síntesis. La tasca ha de consistir en una mica més que a contestar a simples preguntes o reproduir el que hi ha en la pantalla. Idealment, s'ha de correspondre amb alguna cosa que en la vida normal fan els adults fora de l'escola. (Starr, 2000b:2).

Hi ha diversos exemples de webquests, com per exemple preparar una sortida a un museu, on els nois han de fer el pressupost, buscar les millors opcions per anar fins al lloc, proposar el recorregut que faran, calcular el temps, etc. És a dir, és una pàgina web on li marca el procés que ha de servir per guiar a l'infant fins la seva conclusió. L'infant disposa d'una introducció, tasques, un procés, l'avaluació  i unes conclusions. 

És un recurs interessant, ja que mitjançant una pàgina "controlada", es pot arribar a proposar eines a l'alumne que l'ajudaran a sintetitzar informació, escollir la informació adequada, extreure conclusions, i finalment fer alguna cosa amb aquesta informació.

Exemple d'una WebQuest


Com crear una WebQuest? 
                       


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada