dimarts, 7 d’abril de 2015

Cinc propostes d'integració TIC en les ciències naturals a primària

Aquest article esmena la possibilitat d'utilitzar vídeos per exercitar l'escriptura en ciència, produir infografies com a activitats de tancament, emprar vídeos com a motivadors, buscar informació per resoldre problemes i beneficiar-se amb la utilització de simuladors són algunes de les propostes que es desprenen del curs Ensenyar Ciències Naturals amb TIC d'educ.ar, en aquest cas, dirigit a docents de nivell primari. 

Liliana Haydée Perini, capacitadora de Química, i coautora del curs, senyala en aquesta nota diferents propostes concretes per a la integració de tecnologia en el dictat de classes 
de Ciències Naturals a l'escola primària. 


Perini té com a base per a la capacitació, el lema: "Quan es parla d'integrar les TIC com  a eines mediadores en la construcció del coneixement primer ha d'haver-hi una problematització d'aquestes eines per part del docent". 


Vol dir llavors que, el docent abans d'ensenyar o utilitzar eines amb els infants, ha de saber quins són els problemes més rellevants que planteja un contingut en concret. 

Una vegada això és clar, es poden pensar en les possibles eines que resoldran millor aquest problema i per tant generarà en els nens i nenes, aprenentatges més significatius. 

Parla així mateix llavors, de buscar la informació, el fet no només de buscar informació i copiar-la, i si és el cas deixar-la en un mateix format de lletra.  
A tot això Perini, emfatitza a realitzar l'activitat de cerca, però amb una fi, el d'aprendre realment. 

També parla d'utilitzar diverses eines per a l'aprenentatge, com per exemple simuladors, utilitzar infografies i remixar un vídeo, totes per tractar les ciències.

Al meu entendre, el fet d'utilitzar simuladors, ajuda al fet que el nen experimenti una situació que pot ser real, però baix control i sense riscos per a ells i elles. 

Fer un vídeo d'una informació, ja no és només haver entès el tema, debatut o ben comentat.  Es pot dir que és crear a partir d'una informació. 

Aquí és on es pot realment veure com ha assimilat el nen o la nena, tota la informació que se li ha donat sobre un tema determinat. 

Armar una infografia, vindria relacionat amb l'elaboració d'un vídeo, és concretar, seleccionar, seqüenciar, informacions, per tant, requereix un treball més complex i més beneficiós  per a l'alumne, que no per exemple, fer una sopa de lletres. 

Trobada que l'article és interessant i té idees que es pot aprofitar a les nostres aules, no només dóna informació, sinó que també dóna eines per contrastar aquelles idees.





Accedeix a l'article sencer a Clic 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada