dissabte, 18 d’abril de 2015

La Competència Digital per Jordi Adell

Jordi Adell  i la seva visió pel que respecte a la competència digital, parla de l'escola com a resposta per la formació d'infants que puguin aprendre durant tota la seva vida. A més afegeix, la competència digital és més que la utilització de la tecnologia.


1-Competència informacional: ens parla d'aquelles habilitats i destreses que cal tenir per a treballar amb la informació, cercar, accedir, gestionar-la, etc. I després crear i difondre aquesta informació. Una frase interessant sobre aquest tema: "Abans érem espectadors crítics, ara som directors de cinema".

2-Competència tecnològica: d'utilització de les eines que la tecnologia ens ofereix. Càmeres de vídeo, ordinadors, mòbils, tauletes, GPS, Ebooks, etc. La tecnologia que ens envolta i de la qual cada vegada som més dependents.

3- Competència alfabetitzacions múltiples: vivim en una societat audiovisual, on hauria de ser subjecte d'informació, l'escola no forma espectadors crítics, ja que no forma espectadors en diferents formes a l'aspecte oral o literal (s'ignoren llenguatge sonor, imatges, vídeos, etc.) i no només haurien de ser espectadors sinó autors.

4- Competència cognitiva genèrica: solucionar problemes, que a vegades no està bé formulada.

5- Competència Ciutadania digital: Preparació per relacionar correctament el món virtual i el món físic. Relacionar els drets i obligacions de respecte, bon comportament i responsabilitats en les dues situacions i mereixen la mateixa importància.

Considero que aquest vídeo està molt bé plantejat, ja que ens obre el pensament, i ens dirigeix cap altres aspectes on no estan usualment encaminats els beneficis de la Competència Digital, per tant, podem parlar d'infants que puguin ser ciutadans lliures, crítics, i que s'integrin i ajudin a transformar el món que tenen davant. Tot allò mitjançant estratègies didàctiques adequades i adaptades al món actual en el qual vivim. Metodologies que no tenen a veure amb recitacions, i respostes preestablertes, sinó que respostes que es troben dins d'un món desconegut, exactament d'allò que ens parlava David Perkins en l'entrada sobre Quines coses s'haurien d'ensenyar i aprendre avui? Per tant, podem veure la relació entre allò que vol dir realment la competència digital i el que hauria de ser la seva pràctica a les aules.

Com a conclusió prenc una frase seva dient: "Tenim molta informació, però estem millor informats actualment? Sabem convertir aquesta informació en coneixement?

            

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada