dilluns, 20 d’abril de 2015

LA INTEGRACIÓ DE LES TICs EN CIÈNCIES NATURALS

Aquest article parla sobre la importància d'integrar les ciències naturals amb els recursos que disposem actualment.
Sabem que hi ha moltes persones a favor en què les ciències naturals a l'educació bàsica i mitjana, dins l'activitat científica és molt important, i per tant l'educació actual amb els recursos, ha de respondre a això.

Així mateix, indica l'article que és aquí on podem trobar la qüestió: " El debat s'ha centrat cap a com millorar l'educació de tots els estudiants en Ciències perquè, d'una banda, puguin comprendre el món altament tecnològic en el qual viuen i participar activament en ell; i per l'altre, oferir eines fonamentals pels qui per curiositat o gust vegin en les Ciències una opció professional.
Per tant, és quan es plantegen en molts països reformar la seva educació pel que fa a aquesta assignatura.

L'article, per la seva banda afirma que acadèmics i investigadors tracten de determinar quins són les millors pràctiques en l'ensenyament de les ciències naturals:

  • Els estudiants necessiten oportunitats per explorar el significat que té la Ciència en les seves vides;
  • L'estudi de la Ciència ha d'incloure fer ciència, preguntant i descobrint i, no limitant-se simplement a cobrir un material d'estudi;
  • L'aprenentatge mitjançant la indagació científica implica desenvolupar habilitats de recerca com a esbrinament, observació, organització de dades, explicació, reflexió i acció;
Entre punts, podríem destacar:
  • L'ensenyament de la Ciència ha d'aprofitar els desenvolupaments en TIC per facilitar i accelerar la recopilació i l'anàlisi de dades (en molts casos les TIC permeten realitzar nous tipus d'anàlisis abans impossibles d'efectuar);
  • Aprendre ciències significa integrar en elles lectura, escriptura, expressió oral, matemàtiques i tecnologia.


Ara bé, el currículum ja parla d'ensenyar i involucrar als nens en el seu aprenentatge, a exercir practiques amb materials científics, que permetin per tant activitats d'indagació i extraccions cada vegada més complexes.

Per tant amb les noves tecnologies, amb els recursos que hi ha en l'àmbit actual, podem permetre que els nens aprenguin fent, en aquest article es troben una varietat d'aplicacions i projectes de diversos cursos, que ajuden a complir aquest objectiu, classes en les quals, es puguin plantejar hipòtesis, prenguin nota, observin, entrevistin, enquestin, facin servir diferents instruments, mesurin, quantifiquin, observin conductes d'animals i persones, etc.
Ja que, tot això no és introduir al nen en un ordinador, és tenir nens amb més possibilitats d'aprenentatges, tenir coneixements més sòlids, contrastats i que puguin opinar, compartir, parlar de les seves experiències i així mateix escoltar, llegir o veure les d'altres persones.
  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada