diumenge, 1 de març de 2015

La reflexió sobre CmapTools, Gliffy, Bublle.us i En línia!

Aquestes eines, encara que tenen diferents noms, tenen una cosa en comú, són bastant interessants al moment de realitzar mapes conceptuals i esquemes.

Tenen bones figures, fonts, formes i molts gràfics, però el més important, es la relació que hi ha amb les ciències socials i el descobriment del medi, ja que en aquesta assignatura també es necessita fer esquemes, quadres sinòptics, mapes conceptuals, etc, per tal de resumir, explicar un tema, o senzillament perquè els alumnes mitjançant aquests instruments puguin aprendre a sintetitzar això que aprenen.  
  
És important que els/les alumnes puguin veure aquestes aplicacions, com una eina d'ajuda al moment d'explicar un tema, compartir una informació o com un bon mètode per estudiar.

Per tant, són eines que li serveixen tant al mestre com a l'alumnat, ara bé, però en concret en què moments es pot utilitzar a l'assignatura de ciències i a l'aula de quart de primària? Per exemple, en el tema de la classificació, quan s'introdueix la classificació dicotòmica, l'explicació dels regnes dels éssers vius (animal, plantae, moneras, protoctistas i fongs), la cadena alimentària, la classificació de diversos éssers d'una mateixa espècie, i molt més.


Alguns avantatges que hi ha, és que algunes d'aquestes eines són Online (bubbl.us, En línia , Gliffy), per tant, no ocuparan espai en el disc dur dels ordinadors, tant del col·legi com de casa dels alumnes i de nosaltres els professors. Al contrari de CmapTools que treballa des del disc dur de l'ordinador.

Un altre avantatge, és que algunes permeten addicionar links, imatges, vídeos i/o més (Cmap, Gliffy i En línia).  Per tant, les intensions comunicatives poden ser més enriquides, ja que el missatge es pot acompanyar de més ítems que fan un tot per a una millor recepció. A més són aptes per a qualsevol curs de primària.   

Un altre avantatge, és que són aplicacions molt instintius, és a dir, clicant d'una banda i una altra, fa que els alumnes per ells i elles mateixes, descobreixin i manipulin el programa ràpidament.        

Retornant, al tema de les fotografies, es pot dir que, serveix perquè els alumnes puguin entrellaçar coneixements, com per exemple, a la classe de ciències fem una sortida i recol·lectem fulles de diverses classes, i si no hi ha moltes fulles seques al terra, fem fotografies d'aquelles fulles que habiten als arbres, seguidament, les descarreguem en l'ordinador i fem una classificació dicotòmica per saber a quin grups pertanyen aquelles fulles que ens hem trobat en el nostre entorn.

Els beneficis, podrien ser, que si necessitem fulles seques i no hi han, els podem fer unes fotografies per tenir constància i gaudir de l'experiència, així mateix en el moment de fer les classificacions, en lloc de deixar constància en grans murals de paper, (que després de l'activitat seran llançats, pel poc espai a l'aula), podem fer cada grup una classificació dicotòmica en les aplicacions esmentades, emmagatzemar-ho a l'ordinador, i imprimir-ho en una mida apta perquè ocupin totes les classificacions en un sol paper d'embalar, i per tant, no ocupar més espai que el desitjat, a més tenint una còpia de la nostra activitat en l'ordinador.

Per tant, el fet de fer servir el programa, fer fotografies des de diversos angles, descarregar les fotografies i engegar els seus coneixements per crear les seves classificacions, fa que s'entrellacin diferents coneixements i siguin persones cada vegada més autònomes.
           
Desavantatge o avantatge de les aplicacions? L'idioma, és en Inglés majoritàriament, però actualment els videojocs són en anglès, els nois/es llegeixen moltes coses en anglès, llavors, pot servir com a oportunitat per conèixer més paraules en anglès i ajudar amb una segona o tercera llengua, per tant, al meu entendre, no és vist com un desavantatge.   


En conclusió, considero que són programes que compleixen amb les expectatives per les quals han estat creats, i s'haurien d'utilitzar com a eina escolar, no vol dir que ja no s'hagi de fer servir el gran foli de paper i el llapis, però està bé que els/les alumnes coneguin noves maneres de fer, maneres que no els serviran només per a aquesta assignatura, sinó per a totes aquelles situacions estudiantils i laborals que se li presentin.

Les imatges que acompanyen aquest text són creades per mi, amb el Bubbl.us i el Gliffy.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada