diumenge, 8 de març de 2015

Estudi realitzat a Chile

L'article comença amb el títol " Enseñanza de las ciencias con uso de TIC en escuelas urbano marginales de bajo rendimiento escolar

Un article que enfoca el desig per aprendre les ciències en educació bàsica mitjançant l’ús de les TIC. 

Es tracta d’un estudi realitzar a quatre escoles a Chile, on a cadascuna de les escoles es va agafar una part de la classe per treballar amb les TIC, i l’atra meitat va seguir els seus ensenyaments amb la metodologia tradicional, tot allò seguit pel mateix professor. 

L’experiencia es va desenvolupar durant 5 setmanes fent les observacions continues del projecte. 
Es va veure llavots, com el projecte va donar resultats:
Les TIC milloren la motivació dels alumnes, les relacions a l’interior de l’aula, permeten un major aprofundiment dels contiguts en menor temps i generen alta disposició a treballar amb les tecnologies per part dels professors/es, a més va haver-hi un increment en els aprenentatges (conceptualització, relació i aplicació).

Un exemple d'una de les taules resum de diferències significatives a l'escola n3. 
Control : mietat de classe amb aprenentatge tradicional
Experimental: meitat de classe amb aprenentatge amb les TIC.
Per tant, allò va demostrar que si es fa una adequada estructuració de les classes, una capacitació apropiada dels professors i la confecció del material didàctic, tot allò recolçat per les TIC, es pot aconseguir efectes significatius sobre el procès d’esenyament- aprenentatge de l’alumnat. 

L'article demostra que encara que sigui un barri amb dificultats socials i econòmiques és possible ajudar a la població. És qüestió d'organitzar-se, informar-se, reciclar-se com a mestres i intentar trobar aquests mitjans físics que ens facin possibles l'adquisició de les eines. Deixant clar que no només es produeix aprenentatge amb les eines físiques, sinó que per contra és necessari la motivació del mestre, i les tècniques que utilitzi per transmetre aquests coneixements i maneres de fer educatives.

Així mateix, donar una educació de qualitat, és un dret que han de tenir tots els nens i nenes de tot el món , per tant, si aquest grup de recerca ha pogut veure els resultats positius que genera a l'escola, solament falten el desig, per poder multiplicar aquest projecte en totes les escoles de tot el món.


Per saber- ne més  del projecte aquí 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada