divendres, 15 de maig de 2015

Aprèn a programar, programar per aprendre!

Mitchel Resnick és el creador del software anomenat Scratch i ens parla del seu software i els seus beneficis.

 
En aquest vídeo, podem veure com aquest autor, ens parla sobre la importància de fer alguna cosa amb les noves tecnologies, amb els softwares i la maquinària que la conforma, per tant, diu que els natius digitals, són aquells que fan alguna cosa nova, que creen, que comparteixen i fan servir aquestes noves tecnologies com a eines per crear més coses, no simplement escriure o veure una imatge amb aquestes tecnologies.

A causa de tot allò, parla de la importància que està generant en les persones, el fet de crear, el fet de voler fer servir aquests coneixements i eines per alguna cosa nova, i llavors, s'està estenent la codificació. Actualment hi ha una gran quantitat de pàgines que ensenyen als infants a programar i codificar, com ara Codeacademy,Codedojo, Girls Who Code i Baclk Girls Code, entre altres. Aquestes pàgines, ajuden a entendre a aquest món del qual ens parla el Scracth.

Considero que quan es parla de codificació els infants aprenen més que el fet de codificar, com ho diu l'autor del vídeo:

"Aprenen conceptes significants, com ara les variables, les seqüències de comandos , sobre el procés de disseny, com processar una idea i portar-la a terme com a projecte... Com descompassar idees complexes i compondre una de nova petita, aprendre dels errors i col·laborar amb altres... En cara que els infants no siguin programadors o informàtics a la seva vida adulta, han après moltes coses, utilitzarà habilitats, que els serviran per qualsevol cosa".

Per tant, encara que els infants no es professionalitzin en la informàtica, tots aquests elements, com utilitzar coneixements i les habilitats, per transformar-les en idees creatives, en raonar sistemàticament i treballar en equip. No és allò el que ens demanen en qualsevol empresa actualment? Està clar que en branques i temes diferents, però realment és el que se'ns demana!

Cal destacar que la codificació també tracta temes en l'àmbit personal, com ara, expressar idees, sentiments, compartir amb altres situacions on poden haver-hi problemes, malestar i ajuda mútua.

Relacionant-lo amb el tema d'aquest bloc, podem crear un joc on per exemple per la veu que emet el jugador, un animal es pugui moure, segons la intensitat de la veu, i es mengi el seu aliment.

Per tant, podríem fer servir els coneixements pel que fa l'assignatura de Coneixement del medi i a més l'ús de les tecnologies, per tal de crear alguna cosa i per tant, si el podem explicar i plasmar en alguna part, vol dir que realment estan aprenent i saben d'allò que estan fent.

Ara, la pregunta és, vols aprendre a codificar? Vols introduir aquesta manera de fer amb els infants? Et trobes preparat per reciclar-te com a mestres i ensenyar d'una manera diferent en la qual possiblement no t'han ensenyat a tu?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada