dilluns, 20 d’abril de 2015

Fent servint Educreations a l'aula!

Partint que Educreations: "És una eina per iPad que possibilita la creació de vídeotutorials o "lessons" recollint l'escriptura en la pantalla del programa, sigui manual o amb teclat, així com la inserció de tot tipus d'imatges i la captura de veu per a les explicacions corresponents".

És a dir una aplicació que permet, fer un videotutorials, ensenyant una imatge o un vídeo. En el cas de ser només una imatge es pot adjuntar un so i després es reproduirà com un vídeo. Després de guardat, genera un codi URL per visionar el nostre projecte, o un codi embegut.

L'eina, no és exclusiva de l'iPad, sinó que el treball final obtingut pot ser visionat en qualsevol altre entorn web.

Per a més informació recomano molt la pàgina de l'observatori tecnològic del Govern d'Espanya, on hi ha tota la informació més detallada i completa.

També hi han molts vídeos a la xarxa, per exemple: 

              

Com s'ha fet servir el Educreations a la classe de ciències? Aquí un exemple, els alumnes de 5è han buscat informació d'un animal (inclòs trets fiscos, reproducció, aliment, etc.) han gravat la seva veu explicant, aquesta informació, i al moment que llegien anaven assenyalant aquestes característiques, sobre una imatge d'aquest animal.

Al meu entendre és un gran treball realitzat per la professora i pels alumnes, és molt entretingut. A més requereix diverses habilitats dels nens, no només el fet de gravar, sinó de saber buscar aquesta informació, entendre-la, redactar-la i saber explicar-la. Realment és una bona manera de treballar les ciències naturals amb els recursos que es té al seu abast!Us convido a veure el seu bloc i opinar si voleu! 


La motxilla digital de SymbalooEDU desembarca a Espanya!

L'articulo parla sobre l'augment de la utilització d'aquesta aplicació, cada vegada més a Espanya. Així mateix remarca les seves característiques i els seus beneficis, com per exemple, l'organització de diversos continguts de manera Online i el seu objectiu, compartir la informació interessant per a l'usuari.

Parlen així mateix, que el futur de l'educació està en els núvols, perquè cada vegada canviant els maquinaris, no volem instal·lar de nou aquestes aplicacions, per tant, és un avantatge fer servir aquesta eina, ja que permet veure-la des de qualsevol dispositiu, tauletes, mòbils, portàtils.

En la comunitat de Madrid, hi ha 50 alumnes de l'ESO, d'un institut publico, Santa Marta i Arturo Soria, han substituït des del passat any els llibres de text per les tauletes, a Màlaga també succeeix el mateix.
Considero que és una bona idea utilitzar-ho a les aules, ja que, és fàcil i efectiu compartir amb els alumnes, la informació de la xarxa ens interessa tractar o bé posar en punt de debat.
Afegint així, beneficis com que és gratuït, no ocupa espai en els ordinadors i permet organitzar el contingut que volem tractar.
Més informació aquí.

Llegir en Internet amb Webquest!


Per millorar la comprensió lectora de l'alumnat d'Infantil i Primària del  Zaragoza, han emprat les Webquest, per la qual cosa, en lloc de llegir 30 minuts un llibre en paper, es dediquen a comprendre missatges i utilitzar la informació que aporta, ja que per a ells la idea de llegir no és una simple tècnica de descodificació d'un text escrit, sinó una interacció amb el lector i el text.


Troben que la informació seqüenciada que ofereixen els textos de paper, no és exactament la mateixa, que poden trobar sempre a les xarxes, amb tants enllaços, gadgets, etc. Adaptant-se a la realitat que els alumnes actuals llegeixen més en Internet que no en paper.

Pretenen desenvolupar aquestes habilitats que troben necessàries en la societat actual, desenvolupant un pensament deductiu, que siguin crítics, que sàpiguen arribar a aquesta informació que busquen, etc.

Per tot això fan servir, com ja he esmentat les Webquest on a més de treballar la lectura, introdueixen la compressió lectora, i la producció de textos escrits.

Pel que fa a la meva opinió, considero que és una eina bastant útil i interdisciplinària, que ajuda al nen a aprendre significativament i desenvolupar habilitats que són les que en aquest moment s'exigeixen per poder ser competent no només laboral sinó a escala general en la nostra societat líquida.

Més informació aquí 

III Jornades TIC i Educació


Hem parlat sobre les III jornades TIC i  Educació, que  esdevé com un espai per compartir experiencies que cadascú dels membres va desenvolupant en el seu propi espai de treball, pel que respecta al tractament de la informació i la comunicació digital. 

Aquesta tercer edició tenia interès  d'analitzar quina és la situació actual pel que respecta a aquest tema, però al mateix temps mirant cap al futur. 

Com en les jornades anteriors, els objectius que es plantegen són:

 • Promoure la reflexió sobre l’activitat docent i les estratègies d’intervenció a l’aula.
 • Divulgar experiències de bones pràctiques educatives amb l’ús de les TIC.
 • Facilitar l’intercanvi dels docents en relació a l’ús de les TIC en la seva tasca docent.
 • Promoure la innovació i la millora de la docència.Més informació per properes Jornades aquí 

Què és una WebQuest?

Una WebQuest és una activitat orientada a la recerca on tota o gairebé tota la informació que s'utilitza procedeix de recursos de la Web (Dodge, 1995)

Segons Dodge (Star, 2000b) la idea clau que distingeix una WebQuest d'un altre tipus d'activitats basades a la Web està relacionada amb la promoció dels processos cognitius de nivell superior:

Una WebQuest es construeix al voltant d'una tasca atractiva que provoca processos de pensament superior. Es tracta de fer alguna cosa amb la informació. El pensament pot ser creatiu o crític i implicar la resolució de problemes, enunciació de judicis, anàlisis o síntesis. La tasca ha de consistir en una mica més que a contestar a simples preguntes o reproduir el que hi ha en la pantalla. Idealment, s'ha de correspondre amb alguna cosa que en la vida normal fan els adults fora de l'escola. (Starr, 2000b:2).

Hi ha diversos exemples de webquests, com per exemple preparar una sortida a un museu, on els nois han de fer el pressupost, buscar les millors opcions per anar fins al lloc, proposar el recorregut que faran, calcular el temps, etc. És a dir, és una pàgina web on li marca el procés que ha de servir per guiar a l'infant fins la seva conclusió. L'infant disposa d'una introducció, tasques, un procés, l'avaluació  i unes conclusions. 

És un recurs interessant, ja que mitjançant una pàgina "controlada", es pot arribar a proposar eines a l'alumne que l'ajudaran a sintetitzar informació, escollir la informació adequada, extreure conclusions, i finalment fer alguna cosa amb aquesta informació.

Exemple d'una WebQuest


Com crear una WebQuest? 
                       


PLE (Entorn personal d'aprenentatge) Personal Learning Environment


PLE, el podem definir com: "És el conjunt d'eines, fonts d'informació i  connexions  que cada persona utilitza de forma assídua per aprendre".

Pot ser que no sigui molt visible però està a tot arreu amb els dispositius mòbils, les targetes, les connexions wifi i l'accés des de qualsevol lloc a qualsevol part des d'internet ens trobem que les oportunitats d'aprenentatge i els llocs per aprendre avui, són qualsevol lloc i els temps són avui, qualsevol moment.

El vídeo és molt interessant, permet que entenguem, la importància d'informar-nos, crear i compartir informació, ja que així no només aprens tu sinó tots aquells que estan a la xarxa.

Hi ha diverses parts que m'han cridat l'atenció com per exemple l'esquema sobre l'espai personal d'aprenentatge, on estic jo i aquelles persones que saben més que jo, i li intervinc pel qual hi ha aquest feedback de comunicació que permet que tots creixem.
Esquema per entendre l'espai personal d'aprenentatge:


Així mateix ens parla de les parts d'aquest entorn d'aprenentatge, especificant que està conformat per tres bàsicament: 1. Accedim i gestionem la informació: relacionats amb buscar, adquirir, gestionar, utilitzar i administrar la informació.
 2. part per crear eines i compartir-la(creació d'informació): modificar, crear exnovo i difondre la informació utilitzant múltiples formats i múltiples canals.
 3. Relació amb uns altres. (més important) xarxa personal d'aprenentatge: eines que utilitzem per comunicar-nos i col·laborar amb uns altres, altres persones de les quals aprenem és a dir, els contactes en xarxes socials, amb els quals es comunica i s'utilitza per prendre.


Moltes vegades, no ens parem a pensar dels nostres Entorns Personals d'Aprenentatge, de les maneres com aprenem, interactuem i la com ens movem a la xarxa, i pot ser que precisament ens falti alguna cosa per poder completar aquests entorns d'aprenentatge, pot ser que estiguem desaprofitant aquests recursos que tenim davant, o senzillament tenim entorns d'aprenentatge i ens sabem moure molt bé en ells sense saber-ho.

Em quedo amb aquesta frase que diu Jordi Adell: "La conversa és de fet més important que els continguts, de la pròpia conversa", és precisament el que fem amb aquests entorns d'aprenentatge, parlar amb el món i aprendre d'ell.

Considero que és un vídeo interessant i que mereix dedicar uns minuts per analitzar-ho i tractar de treure-li el millor profit a aquesta informació.

           

Ensenyar Ciències Naturals amb TIC

En aquest article proposen les netbooks perquè l'alumne per mitjà de la indagació pugui realitzar diverses activitats, segons afirma Pablo Salomón.

Es refereixen a donar-li eines al nen perquè ell, mitjançant les seves habilitats que es van desenvolupant amb les Tics i un guia, pugui reconèixer quan un conjunt de dades és útil per sostenir una afirmació, el que pot suposar afirmar alguna cosa, les diferents qüestions que poden sorgir a partir d'aquesta recerca, etc.

Per tant, mitjançant les Tics el que es plantegen és la resolució de problemes, per desenvolupar en els alumnes aquestes habilitats que li serviran per ser més competents en els temps actuals.

Al meu entendre, és totalment necessari començar amb aquest pensament, com a mestre, ja que, els temps han anat canviant sigui , para ben o per malament, per tant, també han de canviar les maneres de preparar als alumnes a aquests nous temps, ja que si les exigències per als futurs treballs són unes altres, les estratègies per desenvolupar aquestes habilitats han de canviar, han d'adaptar-se a aquestes noves maneres de fer.

Treballar amb aquests instruments, ajuda així mateix no solament al nen o al futur adult, sinó que també ajuda al planeta, permet un estalvi de paper, el qual pot ser aprofitat en altres situacions que sigui més precís.
Més informació aquí

LA INTEGRACIÓ DE LES TICs EN CIÈNCIES NATURALS

Aquest article parla sobre la importància d'integrar les ciències naturals amb els recursos que disposem actualment.
Sabem que hi ha moltes persones a favor en què les ciències naturals a l'educació bàsica i mitjana, dins l'activitat científica és molt important, i per tant l'educació actual amb els recursos, ha de respondre a això.

Així mateix, indica l'article que és aquí on podem trobar la qüestió: " El debat s'ha centrat cap a com millorar l'educació de tots els estudiants en Ciències perquè, d'una banda, puguin comprendre el món altament tecnològic en el qual viuen i participar activament en ell; i per l'altre, oferir eines fonamentals pels qui per curiositat o gust vegin en les Ciències una opció professional.
Per tant, és quan es plantegen en molts països reformar la seva educació pel que fa a aquesta assignatura.

L'article, per la seva banda afirma que acadèmics i investigadors tracten de determinar quins són les millors pràctiques en l'ensenyament de les ciències naturals:

 • Els estudiants necessiten oportunitats per explorar el significat que té la Ciència en les seves vides;
 • L'estudi de la Ciència ha d'incloure fer ciència, preguntant i descobrint i, no limitant-se simplement a cobrir un material d'estudi;
 • L'aprenentatge mitjançant la indagació científica implica desenvolupar habilitats de recerca com a esbrinament, observació, organització de dades, explicació, reflexió i acció;
Entre punts, podríem destacar:
 • L'ensenyament de la Ciència ha d'aprofitar els desenvolupaments en TIC per facilitar i accelerar la recopilació i l'anàlisi de dades (en molts casos les TIC permeten realitzar nous tipus d'anàlisis abans impossibles d'efectuar);
 • Aprendre ciències significa integrar en elles lectura, escriptura, expressió oral, matemàtiques i tecnologia.


Ara bé, el currículum ja parla d'ensenyar i involucrar als nens en el seu aprenentatge, a exercir practiques amb materials científics, que permetin per tant activitats d'indagació i extraccions cada vegada més complexes.

Per tant amb les noves tecnologies, amb els recursos que hi ha en l'àmbit actual, podem permetre que els nens aprenguin fent, en aquest article es troben una varietat d'aplicacions i projectes de diversos cursos, que ajuden a complir aquest objectiu, classes en les quals, es puguin plantejar hipòtesis, prenguin nota, observin, entrevistin, enquestin, facin servir diferents instruments, mesurin, quantifiquin, observin conductes d'animals i persones, etc.
Ja que, tot això no és introduir al nen en un ordinador, és tenir nens amb més possibilitats d'aprenentatges, tenir coneixements més sòlids, contrastats i que puguin opinar, compartir, parlar de les seves experiències i així mateix escoltar, llegir o veure les d'altres persones.
  

dissabte, 18 d’abril de 2015

Presentació de l'espai referent al desplegament de la competència digital

         
Aquest vídeo ens parla sobre el desplagament de la competència digital, entendre l'objectiu que persegueix, a més de reflexionar i entendre que no només aquesta competència està relacionada amb la utilització dels ordinadors. 

Per tant, par dient que l'objectiu :"És que tots els alumnes puguin assolir els coneixements digitals necessaris per tal que es pugui desenvolupar com a ciutadà en una societat altament tecnificada".
Està parlant llavors de ciutadans que sapigan desenvolpar-se dins la seva societat canviant, de manera que aplica uns coneixements versàtils que se'l permeten fer.  

A l'aula sobre la tecnologia digital intervenen tres escenaris diferents:

 • Aprendre de la tecnologia: Llegir un article de la Wikipedia en classe (recursos, llibres de text, digitals, etc) Aquest no està contemplat en les competències digitals.
 • Aprendre sobre la tecnologia: Un exemple seria un alumne que edita un article de la Wikipedia (objecte d'aprenentatge).
 • Aprendre amb la tecnologia: un exemple és un alumne que també està treballant amb la Wikipedia però està fent un mapa conceptual, utilitzant altres programes específics d'elaboració de mapes conceptuals, per tal d'extreure unes idees claus d'aquest article de la Wikipedia (Entorns d'aprenentatge).


Tant el currículum de primària com de secundària comparteixen les mateixes 4 dimensions per tal d'ensenyar les TICs a les escoles: 1. Dimensió que versa en aprendre sobre la tecnologia.
 2. Dimensió que versa en aprendre amb la tecnologia.
 3. Dimensió que versa en aprendre amb la tecnologia.
 4. Dimensió que versa en aprendre amb i sobre la tecnologia.


Aquestes dimensions acullen competències que són acollides tant pel currículum de primària, com de secundària.

Orientacions metodològiques:

Valor afegit: No fa falta utilitzar les tecnologies si no et dóna un valor afegit respecte a no fer-les servir. Estalvi d'energia, propiciar el treball cooperatiu, l'ús d'estratègies cognitives de nivell superior.

En tot lloc i moment: Els mestres són responsables de la competència digital de l'alumnat, s'ha d'aprofitar situacions quotidianes útils, en la vida de l'alumnat i escolar.

Aprenentatge entre iguals: propicia el treball cooperatiu a l'aula (Entorns d'aprenentatge hi ha molts al núvol), el mestre fa un paper de guia a l'aula, proposa i llença reptes atractius als seus alumnes.

Aprenentatge personalitzat: recorre camins diferents i obtenint resultats diferents, de manera que puguin utilitzar les seves pròpies intel·ligències preferents i respectar el seu ritme evolutiu.

De forma natural: aprenentatges significatius per ells, que parteixen dels seus interessos i els motivi.

Aprenentatge no formal: aprofitar els coneixements dels infants en entorns informals, el mestre no ha de pretendre saber més que els seus alumnes, justament ha d'aprofitar els coneixements que ells tenen per posar-les el toc més acadèmic.

Aprenentatge al llarg de la vida: l'aprenentatge no s'acaba en l'etapa escolar, i ha de donar eines per què puguin fer-lo, criteris de cerca a Internet, habilitats de treball col·laboratiu, etc. tant per a primària com a secundària.

Ens porta a una realitat inherent, el fet que els infants sapigan més que el mestre i que es pugui veure d'una altre manera per tal de poder aconseguir més aprenentatges d'aquell mateix concepte, el fet d'aprendre segons els teus interessos, i al teu ritme, sense la necessitat de estar repetint sense entendre i sense descobrir de diverses maneres un mateix concepte, el fet d'acceptar que no tots aconseguim el mateix i poder compartir-lo, però també tenir molt clar que si no aporta cap valor afegit, no té sentit fer servir les TICS, per exemple quan es treballen les textures i conceptes amb mètode Montessori, un cop es pugui viure aquest procés, crec que es pot passar a la part més virtual, aquell que mitjançant el so, es pugui recordar el que s'ha fet abans.

Considero que totes aquestes orientacions orientacions són necessaries en aquest moment de la societat i que són interessants treballar-les informar-se abans de opinar i actuar a l'aula. 

Arloon, el creixemnt de la llavor!

Arloon és una aplicació que permet que l'infant pugui tenir cura d'una planta, prendre consciència de la importància que té aquest ésser viu, a més de la part educativa, el pot fer d'una manera amena i més a prop a ell/a, jugant.

Té una interfície molt interessant pels infants, colors adients al tema, instruccions clares, en definitiva és molt intuïtiva. Aquesta App està recomanada per alumnes de 7 anys, tot i que no està mal, iniciar als més petits en la cura d'un altre ésser viu virtual.

A més porta uns markets que permeten a l'infant veure la seva planta en 3D, un aspecte que és molt cridaner i entretingut per ells/es.

Segons el currículum, els temes que permet treballar aquesta aplicació són:

 • La classificació de les plantes: herbes, arbustos i arbres.
 • Les parts i les seves funcions: arrel, tija i fulles.
 • El procés de creixement.
 • El procés de la nutrició: la Fotosíntesi.
 • El procés de la reproducció.
 • Les plantes en els diferents ecosistemes.
 • L'evolució de les plantes al llarg de les estacions de l'any.


A més d'aquelles d'aprendre a aprendre, perquè ho fa autònomament, la competència científica, ja que utilitza una terminologia de les ciències, la competència digital, perquè utilitza les noves tecnologies, però a més raona, fa una relació entre allò que veu i el que pot fer amb el programa, pot parlar del que passa i succeeix aquí, etc.

Aquesta aplicació permet substituir aquella part de l'explicació que es dóna amb el llibre i imatges estàtiques sobre les explicacions de les parts de les plantes, a més permet fer pràctic l'explicació de la fotosíntesi.
Per tant, provoca una millora en l'educació i també podríem parlar que ajuda aplicar els coneixements apresos mitjançant les explicacions de la mestra.

Per tant, considero que la faria servir a l'aula, abans de portar a terme l'activitat real del creixement de la llavor, per crear una consciència abans de tenir cura de la planta real a la classe.

                 

 • Descarregar Arloon des de App Store
A més a més afegeixo un vídeo que parla sobre els testimonis de mestres amb la utilització d'aquesta aplicació: 

            
Testimonis que destaquen classes més interessants, dinàmiques i permet l'autoaprenentatge. 

La Competència Digital per Jordi Adell

Jordi Adell  i la seva visió pel que respecte a la competència digital, parla de l'escola com a resposta per la formació d'infants que puguin aprendre durant tota la seva vida. A més afegeix, la competència digital és més que la utilització de la tecnologia.


1-Competència informacional: ens parla d'aquelles habilitats i destreses que cal tenir per a treballar amb la informació, cercar, accedir, gestionar-la, etc. I després crear i difondre aquesta informació. Una frase interessant sobre aquest tema: "Abans érem espectadors crítics, ara som directors de cinema".

2-Competència tecnològica: d'utilització de les eines que la tecnologia ens ofereix. Càmeres de vídeo, ordinadors, mòbils, tauletes, GPS, Ebooks, etc. La tecnologia que ens envolta i de la qual cada vegada som més dependents.

3- Competència alfabetitzacions múltiples: vivim en una societat audiovisual, on hauria de ser subjecte d'informació, l'escola no forma espectadors crítics, ja que no forma espectadors en diferents formes a l'aspecte oral o literal (s'ignoren llenguatge sonor, imatges, vídeos, etc.) i no només haurien de ser espectadors sinó autors.

4- Competència cognitiva genèrica: solucionar problemes, que a vegades no està bé formulada.

5- Competència Ciutadania digital: Preparació per relacionar correctament el món virtual i el món físic. Relacionar els drets i obligacions de respecte, bon comportament i responsabilitats en les dues situacions i mereixen la mateixa importància.

Considero que aquest vídeo està molt bé plantejat, ja que ens obre el pensament, i ens dirigeix cap altres aspectes on no estan usualment encaminats els beneficis de la Competència Digital, per tant, podem parlar d'infants que puguin ser ciutadans lliures, crítics, i que s'integrin i ajudin a transformar el món que tenen davant. Tot allò mitjançant estratègies didàctiques adequades i adaptades al món actual en el qual vivim. Metodologies que no tenen a veure amb recitacions, i respostes preestablertes, sinó que respostes que es troben dins d'un món desconegut, exactament d'allò que ens parlava David Perkins en l'entrada sobre Quines coses s'haurien d'ensenyar i aprendre avui? Per tant, podem veure la relació entre allò que vol dir realment la competència digital i el que hauria de ser la seva pràctica a les aules.

Com a conclusió prenc una frase seva dient: "Tenim molta informació, però estem millor informats actualment? Sabem convertir aquesta informació en coneixement?

            

Quines coses s'haurien d'ensenyar i aprendre avui? Per el Dr. David Perkins

Aquest vídeo és una entrevista al Dr. Matemàtiques i intel·ligència artificial David Perkins , on bàsicament se centra en  Quines coses s'haurien d'ensenyar i aprendre avui? 

Ara bé afirma que el problema és cap a on es dirigeix el món actual, cap a on caminen els nostres estudiants? Què e ensenyem per al futur? Aquest és el desafiament, educar pel desconegut.

Tradicionalment l'educació té a veure amb educar pel conegut, la qual cosa coneixem, aquestes habilitats. Hem de reconèixer que l'educació té a veure amb educar per al món desconegut, aquest món actual tan canviant, on la gent s'ha de comunicar d'una manera sofisticada, preveure, planejar, etc.

"Hi ha dos problemes de l'educació: el problema de l'enginyeria, Com ensenyem el que volem ensenyar? Com fer-ho de la manera més eficaç possible? I el problema de la metafísica, Què ensenyar?" Postman, N. 1995 La fi de l'educació (La fi presa com la finalitat).
Aquestes dues preguntes són importants, però afirma que s'està oblidant el què ensenyar i se li dóna molta importància a la metodologia. Afirma que fa 50 anys s'ensenyava el mateix que actualment, llavors es pot veure que s'obliden, si aquests temes tenen importància en l'actualitat o en el futur dels estudiants.
Considero que són afirmacions molt certes i com a estudiant que he estat i sóc actualment, crec que les situacions han anat canviant, tant les ideologies com les tendències, per tant, els temes, haurien de ser un punt important per ser qüestionat en el tema sobre, què ensenyar a les aules actuals.

Els problemes que teníem abans pot ser que tinguin altres maneres de ser resolts, la informació i les ajudes són diferents, per tant s'ha de treballar més amb les eines que tenim i canviar els continguts que es transmeten per poder treure profit no només a les eines, sinó al temps en el qual l'infant es troba al centre.

Per tant, els nens i nenes dels nostres centres, s'estan preparant per al món que està aquí fora? Aquell món on l'opina que les millors ofertes de treball tenen a veure amb "comunicació, raonament i col·laboració sofisticada" i en el qual afirma que el sistema actual educatiu que està preparant a aquests nens i nenes "ja no funciona molt bé en la societat actual".

Llavors proposa en el vídeo, que en lloc d'educar pel "conegut", hauríem d'educar pel "desconegut", és a dir, que avui es preparin als alumnes amb més flexibilitat, on puguin afrontar la seva vida personal i social que poden encaminar moltes adreces. Davant això, al meu entendre, és donar-los eines que puguin ser utilitzades de diferents maneres, que mitjançant la reflexió i la flexibilitat, puguin convertir-se en ajudes per superar les diferents situacions que se li presentin al llarg de la seva vida personal, laboral i social.

               dimarts, 7 d’abril de 2015

Cinc propostes d'integració TIC en les ciències naturals a primària

Aquest article esmena la possibilitat d'utilitzar vídeos per exercitar l'escriptura en ciència, produir infografies com a activitats de tancament, emprar vídeos com a motivadors, buscar informació per resoldre problemes i beneficiar-se amb la utilització de simuladors són algunes de les propostes que es desprenen del curs Ensenyar Ciències Naturals amb TIC d'educ.ar, en aquest cas, dirigit a docents de nivell primari. 

Liliana Haydée Perini, capacitadora de Química, i coautora del curs, senyala en aquesta nota diferents propostes concretes per a la integració de tecnologia en el dictat de classes 
de Ciències Naturals a l'escola primària. 


Perini té com a base per a la capacitació, el lema: "Quan es parla d'integrar les TIC com  a eines mediadores en la construcció del coneixement primer ha d'haver-hi una problematització d'aquestes eines per part del docent". 


Vol dir llavors que, el docent abans d'ensenyar o utilitzar eines amb els infants, ha de saber quins són els problemes més rellevants que planteja un contingut en concret. 

Una vegada això és clar, es poden pensar en les possibles eines que resoldran millor aquest problema i per tant generarà en els nens i nenes, aprenentatges més significatius. 

Parla així mateix llavors, de buscar la informació, el fet no només de buscar informació i copiar-la, i si és el cas deixar-la en un mateix format de lletra.  
A tot això Perini, emfatitza a realitzar l'activitat de cerca, però amb una fi, el d'aprendre realment. 

També parla d'utilitzar diverses eines per a l'aprenentatge, com per exemple simuladors, utilitzar infografies i remixar un vídeo, totes per tractar les ciències.

Al meu entendre, el fet d'utilitzar simuladors, ajuda al fet que el nen experimenti una situació que pot ser real, però baix control i sense riscos per a ells i elles. 

Fer un vídeo d'una informació, ja no és només haver entès el tema, debatut o ben comentat.  Es pot dir que és crear a partir d'una informació. 

Aquí és on es pot realment veure com ha assimilat el nen o la nena, tota la informació que se li ha donat sobre un tema determinat. 

Armar una infografia, vindria relacionat amb l'elaboració d'un vídeo, és concretar, seleccionar, seqüenciar, informacions, per tant, requereix un treball més complex i més beneficiós  per a l'alumne, que no per exemple, fer una sopa de lletres. 

Trobada que l'article és interessant i té idees que es pot aprofitar a les nostres aules, no només dóna informació, sinó que també dóna eines per contrastar aquelles idees.

Accedeix a l'article sencer a Clic 

Parlem de fotosíntesi

Si volem presentar i descobrir el tema de la fotosíntesi, aquest post serà interessant.

Amb anterioritat he compartit algun vídeo interessant per ensenyar als alumnes, però buscant informació sobre altres vídeos de ciències, he trobat un altre interessant per acompanyar l'explicació pel que fa a aquest tema. 

El vídeo de Forestman, és molt il·lustratiu i a cada moment que intervé s'acompanya de la imatge per facilitar una recepció eficaç del missatge. 

Pel que fa a la informació que proporciona el vídeo, a més de l'explicació de la fotosíntesi, trobo important que: realitza relacions entre noms d'arbres, els problemes o beneficis que poden existir en la fotosíntesi i part de la realitat cap al que no es veu a simple vista en aquest procés. 

Per tant, trobo que a més d'explicar el tema central, tracta diversos temes relacionats, que fa que els alumnes s'involucrin més en aquest procés tan important. 

Seguint amb la mateixa línia, si observem més enllà, podrem veure que el vídeo transmet valors per respectar el planeta, i per tant, crea consciència en els més petits. 

                 

Video des de Youtube per Forestman, més informació a CLIC

divendres, 3 d’abril de 2015

Un vídeo interessant de com podem comunicar amb el web de l'escola

Encara que no sigui un vídeo expressament per transmetre les ciències, considero important com a mestres entendre el significat de la realització d'un web i intentar que sigui el més eficaç possible. 

Aquest vídeo està a càrrec de Clara Guasch, especialista en estratègia de continguts, i parla com a concepte principal, entendre la paraula "Web com a conversa entre el centre i les famílies o més gent interessada en trobar informació aquí". 

Una conversa, on es ressòl preguntes, es transmeten missatges i es desperta interès entre aquesta relació. 
A partir d'aquí, dóna 3 ítems perquè aquesta comunicació sigui eficaç, com ara: 

1- tenir en compte l'usuari, amb qui conversem.(mestres d'altres escoles, famílies que ja pertanyen al centre, famílies que volen conèixer l'escola, alumnes, etc.), per tant cal saber si estem responen les preguntes d'aquests usuaris. En aquest cas, veure si aquest blog, o el nostre blog personal, està enfocat per resoldre els dubtes sobre ciència o bé del tema central. 

2- L'escola, que volem transmetre com a escola (informar, a mostrar la realitat de l'escola, a augmentar matricules, etc), tenir molt clar els objectius ens ajudarà a transmetre la informació adequada. En aquest cas, fent aquest blog, el que intent es transmetre és mostrar que no és difícil barrejar les Tics i les ciències, i trobant eines per internet i fent aquesta recopilació, crec que està clar, que vull informar sobre les possibilitats que n'hi han. 

La identitat, com volem que ens vegin els usuaris del web. Exemple: textos molt formals, pot transmetre fredor i distància. "la identitat no s'explica, es transmet" Pel que respecte al meu blog, considero que no és massa formal, però si que és una pàgina seriosa que conté informació verídica i utilitzable. 

3- El llenguatge, a internet llegim molta informació, i s'ha de poder llegir i trobar la informació molt ràpidament, per això és important redactar textos clars i concisos.

Considero doncs, que és un vídeo interessant, que no només ajuda als centres, sinó a qualsevol persona que vulgui fer un web o qualsevol portal d'internet.
vídeo : Youtube
dijous, 2 d’abril de 2015

Ús eficaç de les TIC en l'ensenyament aprenentatge de les ciències a l'escola

Aquest article tracta d'eines que encara no són pròpies de  Educació primària, el concept i la finalitat es molt interessant, d'aquesta manera es pot veure com es possible treballar les ciències a l'escola, encara que allò sigui treballar més i demanar més actualització en tots els aspectes.

El tema objecte de l'article és la utilització eficaç de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’ensenyament - aprenentatge de les ciències. El treball se centra en les TIC que es considera que poden contribuir de manera específica en l’àmbit de les ciències i més lligades a l’activitat científica, en concret:

 • simulacions com els applets de Java i altres recursos didàctics interactius que es troben a la xarxa (Internet)
 • programes de simulació com l’Interactive Physics o programes exe que es poden descarregar i instal·lar
 • experimentació assistida per ordinador (MBL-Micro-computer based laboratory) amb sensors connectats a una interfície i amb un programa per al tractament de dades, en concret les interfícies i programa anomenats MULTILOG-MULTILAB de les aules de noves tecnologies per a les ciències,
 • programes d’anàlisi i tractament de dades de seqüències de vídeo digital (VBL- Video based laboratory)Amb l’expressió “ús eficaç” de les TIC es vol fer referència a la utilització d’aquest tipus de recursos mitjançant activitats amb uns objectius didàctics concrets, i inserides en un cicle d’aprenentatge, és a dir, amb la finalitat d’afavorir que els alumnes aprenguin ciències. Cal tenir present que la utilització d’una nova tecnologia no garanteix una millora en l’aprenentatge dels alumnes. 

Només es pot aconseguir una millora si es plantegen activitats que afavoreixin que els alumnes s’enfrontin a les seves dificultats i, orientats pel professorat, avancin en el seu procés d’aprenentatge.

Amb aquest treball es pretén facilitar la incorporació de les TIC que s’ha esmentat en la Física i Química del Batxillerat i les Ciències de la Naturalesa de l’ESO. Per aconseguir una utilització eficaç d’aquestes TIC en l’aprenentatge de les ciències el treball es basa en les consideracions del marc de treball que s’indiquen en l’apartat 1.4. i per promoure’n la incorporació, es seleccionen i classifiquen un conjunt d’activitats i recursos i s’elaboren propostes d’activitats per facilitar al professorat la seva utilització. 

Aquest conjunt de recursos i activitats es troba a disposició del professorat en un espai web que es planteja com un espai interactiu que podria utilitzar-se com a eina de suport i formació contínua del professorat.
Per saber-ne més del treball : Clic aquí